Svaka firma ima svoj target i svoj cilj. Upravo iz tih razloga veoma bitno uraditi BIZNIS ANALIZU! BIZNIS ANALIZA  Vam omogućava da uradite promene u preduzeću koje će Vam omogućiti bolje i uspešnije poslovanje!

 

Drugim rečima, ona bi mogla da se predstavi kao i odgovor na pitanja:

– Zašto organizacija postoji

– Kakva je struktura i poslovanje organizacije

– Koji su ciljevi organizacije

– Kakvo je postojeće stanje organizacije

– Koje je željeno ili potrebno buduće stanje organizacije

– Kakve su promene potrebe da bi se dostigli ciljevi i/ili kako da odgovori na sve izazove

– Šta treba da uradi organizacije da bi se pokrenula iz trenutnog ka budućem stanju

– Koje su nove vrednosti koje donose preporučena rešenja.